Диафрагмена помпа с цифрово дозиране Grundfos DDA

Grundfos DDA
Диафрагмена помпа SMART с цифрово дозиране и вътрешен стъпков двигател. Високотехнологично решение за сложни и взискателни приложения (Усъвършенствано цифрово дозиране).
Общи характеристики
Приложения
Дозиране и Дезинфекция

Технически данни
Максимален дебит: 200 l/h
Максимален напор: 16 bar
Максимално налягане: 16 bar
Температура на течността: -10 .. 50 °C