Дозиращи помпи Grundfos DMX

Grundfos DMX
Диафрагмени дозиращи помпи с външен двигател
Общи характеристики
Приложения
Дозиране и Дезинфекция

Технически данни
Максимален дебит: 2000 l/h
Максимален напор: 12 bar
Максимално налягане: 12 bar