Едностъпални линейни помпи Grundfos TP

Едностъпална, с близко свързване, спирална помпa със смукателен вход и нагнетателeн изход с еднакъв диаметър и на една линия.
Общи характеристики
Максимален дебит: 4370 m3/h
Максимален напор: 139.5 m
Максимално налягане: 25 bar
Температура на течността: -40 .. 150 °C

Приложения
Отопление
Климатизиране
Нагнетяване
Индустриални приложения
Разпределение на питейна вода