Едностъпални линейни помпи Grundfos TPE с MGE

TPE помпи с честотни преобразуватели
Общи характеристики
Максимален дебит: 569 m3/h
Максимален напор: 98.84 m
Максимално налягане: 25 bar
Температура на течността: -40 .. 140 °C