Ръчноводими високоповдигачи Pramac RX

Ръчноводими високоповдигачи за вътрешно складов транспорт от серията RX.
Общи характеристики
* Удачно решение при работа с ниска интензивност.
* Електрическо придвижване на количката и електрическо издигане на товара.
* Височина на повдигане: 0 – 1 510 mm
* Товароносимост: 1 000 kg
* Дължина на вилиците: 1 153 mm
Технически спецификации
Технически спецификации