Високочестотен вибратор Belle BGN Plus 70

Високочестотно електрическо захранване с ниско напрежение захранва вибрационен мотор в главата.
Необходим е конвертор, който да адаптира стандартното захранване към правилното напрежение и честота. За ефикасност и надеждност трябва да се използват BGN вибратори с BGF конвертори.
Предлагат се и вибратори с различни параметри и диаметри на главата.
Общи характеристики
Високочестотни вибратори, използващи най-новите технологии, за да осигурят безопасно и надеждно изпълнение.
Предимства:
Безопасна система с ниско напрежение (42v)
Много лесна поддръжка
Мощна вибрационна спецификация
Превключвател с добра видимост
10 м кабел
5м маркуч, устойчив на износване
Може да се използва с повечето трифазни източници за 42V, 200Hz (Винаги проверявайте дали захранващия ток е достатъчен)
Технически данни
ПараметърСтойност
Диаметър на иглата65  mm
Дължина на иглата430  mm
Центробежна сила6670  N
Тегло18  kg
Диаметър на действие520  mm
Захранващ ток13.2  A