Пердашки Belle - серия Pro 600 Х

С бензинов двигател GX120 Honda Petrol или електродвигател 230v
Общи характеристики
• Идеална за неголеми пространства, за заглаждане в близост до стени и прагове. Моделът Pro 600X с ел. задвижване може да работи в сгради без специална вентилация.
• Компактна и лесно преносима със сгъваема дръжка.
• Въртящият се предпазител позволява работа в близост до стени.
• Добре балансирана и лесна за управление.
• Колело за ръчно настройване на наклона на лопатките.
Технически данни
ПараметърСтойност
Тегло67/70  kg
ДвигателHonda GX120/electric 230v 
Мощност на двигателя2.9/2.2  kW
Размери650 x 1000 x 1400  mm
Диаметър на заглаждане600  mm
Скорост на заглаждане50-115/115  rpm
Технически спецификации
Технически спецификации