Електроди за нелегирани стомани ESAB OK 48.00 2.5x350mm, /4.3/ 12.9kg/