Добри практики

Каммартон България отчита интересите на клиентите си, зачита правата на другите да изготвят собствена стратегия и политика на управление, включително свободата да решат дали да сключат или не каквото и да е споразумение, извършва сделките си отговорно, добросъвестно и с професионална грижа.

Каммартон България осъществява своята дейност в строго съответствие с приложимите правни разпоредби, включително законодателството в областта на конкуренцията.

Предоставяната от фирмата информация е в стриктно съответствие със законодателството в областта на конкуренцията и с други приложими правни разпоредби.

Фирмата непрекъснато обучава своите служители компетентност в комуникацията и бизнес уменията, които са в основата на истинския успех.