Етичен кодекс и социални отговорности

Етичният кодекс и стандартите за поведение са основни за ценностите на Каммартон България.