Каммартон академия

Каммартон България високо цени професионалната квалификация на своите служители, за това отдава особено значение на обучението им.
Всеки нов служител преминава курс на начално обучение.
Всеки продуктов специалист поддържа познанията си посредством периодични обучения при съответния доставчик.
Сервизните техници редовно преминават разнообразни курсове на обучение за продуктите, които поддържат и сервизират.
Търговците също се обучават в посока задълбочаване на знанията за продуктите, което им помага да бъдат по-полезни на клиентите и по-успешни в работата си.

През 2015 година Каммартон България създаде своята Академия, която организира редица обучения, след което обучените служители преминават през тест, проверяващ нивото на усвояване на материята. За периода 2016 - 2018 година, фирмата организира 36 продуктови и 10 сервизни обучения.