Устойчиво развитие

Още със своето регистриране като търговска компания Каммартон България си поставя за цел да въвежда на българския пазар нови, модерни и съобразени с изискванията за пестене на енергия и цялостно опазване на околната среда машини и технологии. Винаги сме се стремили да развиваме стратегии, сврзани с опазването и подобряването на околната среда в дългосрочен план, за да се гарантира на нашите деца и бъдещите поколения по-добър живот. Постепенно това се превърна в част от нашата фирмена политика – с нашите действия да възпитаваме в потребителя отговорно отношение към всичко, което го заобикаля или му се предлага.

Процесът на устойчиво развитие на фирмата е отговорност на ръководството, но реализирането му се осъществява с участието на всички служители. Подходът на Каммартон България към устойчиво развитие се прилага във всички бизнес дейности. Нашите акценти са върху ефективност на управлението, безопасност и здраве, отношение към околната среда, развитие на професионалния потенциал на служителите и подкрепа на обществото.