Доставка на симулатор за заваряване “WELDTRAINER” за нуждите на Технически университет - гр. Варна

Заваряването е специален процес и за постигане на необходимото качество са необходими много опит и знания. В помощ на студенти и заварчици идва заваръчният симулатор “WELDTRAINER”. Той разполага с възможност за обучение на най-използваните заваръчни процеси като ръчно електродъгово заваряване, МИГ/МАГ, заваряване с тръбна тел, ВИГ заваряване и др.

Оборудването е снабдено с всичко необходимо, за да се възпроизведе заваръчният процес – заваръчен апарат, работна маса, заваръчни образци, подготвени за заваряване в различни пространствени положения, заваръчна маска с аудио и видео възпроизвеждане, помощен дисплей за визуализация на процеса, горелки за заваряване.

Обучението се извършва посредством софтуер, специално предназначен да симулира процеса на заваряване с подходящи учебни упражнения и тестове. След завършване на упражнението автоматично се генерира доклад, който дава информация за процеса, какви параметри са ползвани, запис на целия заваръчен тест, анализ на грешки, наличие на пори, несплавявания, пръски и други несъвършенства в заваръчния шев.

Надяваме се тренажорът да служи вярно и да обучи студентите да се справят със заваръчните процеси в действителна оперативна среда. При интерес от този продукт се свържете с нас за повече информация.

Разгледайте:
https://www.kammarton.com/продукти/заваряване/заваръчна-техника/симулатори-за-заваряване