КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

На 02. 03 .2021 г. КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД сключи с Министерството на икономиката договор № BG16RFOP002-2.077-1914 за изпълнение на проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.
Целта на проекта е: осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Вследствие на изпълнението на проекта ще се осигурят оперативни финансови средства, което ще подпомогне КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Общата стойност на проекта е 150 000.00 лв, в т.ч. 127 500.00 лв. от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 22 500.00 лв национално съфинансиране.