Каммартон България - оторизиран сервизен център на ENERPAC

Каммартон България стана оторизиран сервиз на ENERPAC

След одита на ENERPAC и отговаряне на очакванията им Каммартон България стана оторизиран сервизен център и ще ремонтира продукти ENERPAC съгласно най-високите стандарти, използвайки само оригинални резервни части и ремонтни комплекти на ENERPAC, ще се поддържа високо ниво на обслужване, инструменти и обучени професионалисти.

ENERPAC ще проверява регулярно нашия сервизен център.