Каммартон България с успешна ресертификация по ISO 9001:2015

През месец Юни 2017 г. Каммартон България защити за пореден път своята система за осигуряване на качеството и получи от Bureau Veritas Certification своя нов сертификат съгласно най-новата ревизия на стандарта EN ISO 9001:2015, влязла в сила от 2015 г. Ресертификационният одит по EN ISO 9001:2015 за осигуряване на качеството, както и контролните одити по околна среда и безопасност, съгласно EN ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, проведени в София и в регионалните офиси в страната, преминаха успешно и без повдигнати несъответствия.

Интегрираната система за управление, поддържана и развивана от организацията, е гаранция за нейната способност постоянно да доставя продукт, съответстващ на изискванията на клиента и на изискванията на приложимата нормативна уредба, да се стреми да увеличава удовлетвореността на своите клиенти чрез ефикасно прилагане на системата, включително процесите за непрекъснато подобряване, да осигурява здравословна и безопасна среда на труд за своите служители, да се грижи за опазването на околната среда във всички аспекти на дейността си.