Каммартон България с успешна сертификация по стандартите EN ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007

Каммартон неотменно следва своята корпоративно-социална политика, насочена към опазване на околната среда, качеството и безопасността на работа.

В тази връзка компанията е горда да съобщи за новата си Интегрирана система на управление, която отчита изискванията на трите международните стандарта EN ISO 9001:2008 за осигуряване на качеството, EN ISO 14001:2004 за опазване на околната среда и OHSAS 18001:2007 за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Системата е разработена и внедрена поетапно във всички дейности на Каммартон от началото на 2015 година. Успешно преминалият в края на месец Юли 2015 година одит съгласно специфичните изисквания и на трите международни стандарта и получените от Bureau Veritas Certification Bulgaria сертификати за съответствие отбелязват нов етап в развитието на организацията. Целта е постоянното повишаване на ефикасността и качеството на работа, като едновременно с това са осигурени здравословни и безопасни условия на труд и ограничаване на неблагоприятните влияния върху околната среда. Ръководството и всички служители се ангажират с непрекъснатото усъвършенстване на системата, гарантиращо постоянното подобрение във всички тези аспекти.