Кампания за събиране на хартия

Каммартон България участва в КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ХАРТИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ЗАЛЕСЯВАНЕ. Целта беше да се даде живот на 5000 нови дървета, като 1 тон рециклирана хартия спасява 13 дървета. Пунктовете бяха разположени в градовете Стара Загора, Пловдив, София, Русе, Велико Търново, Бургас и Варна.

Благодарим на колегите, които откликнаха на призива.