Новата гама хладилни изсушители за сгъстен въздух на CompAir серия F-HS осигурява до 20% енергоспестяване

CompAir стартира продажбите на новата гама хладилни изсушители за сгъстен въздух, серия F-HS с дебит от 0.4 m³/min до 180 m³/min, които са способни да постигнат икономия на енергия до 20% повече в сравнение с традиционните модели.

Моделите от F4HS до F59HS с капацитет от 0.4 до 5.9 m³/min се отличават с уникалната технология за комбинирано охлаждане чрез контакт между въздушните потоци и охлаждане в топлообменник от пластинчат тип. Благодарение на компактните си размери имат минимални инсталационни изисквания за пространство.

Точката на роса се поддържа на постоянно ниско ниво, независимо от промените в околната среда, контролната система на тези изсушители е конструирана за непрекъсната работа, а управлението е опростено – един общ ключ за пуск и стоп, индикатор за точката на роса.

Всички компоненти са отлично изолирани и с осигурен лесен достъп за обслужване.

Моделите от F76HS до F1800HS с по-голям капацитет, от 7.6 до 18 m³/min притежават топлообменник с патентованата система "всичко-в-едно", без тръбни връзки, гарантираща минимален пад на налягане.

При този сегмент на изсушителите се използва принципът на свободното разширение и директният топлообмен вместо разпространения класически модел на топлинните маси, представляващ срещуположно движение на два въздушни потока с различна температура. Така се елиминира повишената консумация на енергия при пълно натоварване. Хладилният кръг е с вграден чрез „горещ“ байпасен клапан, за следене и прецизен контрол на охлаждането.

Тези модели са стандартно оборудвани с автоматичен кондензоотделител без загуба на налягане.

В допълнение, моделите от F120HS до F1800HS са оборудвани с енергоспестяващ хладилен компресор „scroll type” (спирален тип) с 20% по-ниска консумация на електроенергия в сравнение с класическите хладилни компресори. Също така притежават енергоспестяваща система за управление Smart Control. Мултифункционалният дисплей предоставя актуална цифрова стойност за точката на роса, алармени кодове за работата на охладителната система, както и спестената енергия в процентно изражение.

Използването на чист и сух сгъстен въздух освен гаранция за висока надеждност, предоставя на потребителите възможността да удовлетворят различните законови и нормативни изисквания към качеството на сгъстения въздух и едновременно с това да намалят експлоатационните си разходи.