Нова собствена сграда в Бургас през 2019 година

Започна строителството на нова сграда за регионален офис на Каммартон България ЕООД в град Бургас. В новия "Индустриален и логистичен парк" на парцел от 2400м2 фирмата ще изгради своя нов търговско-логистичен център от 900м2 застроена площ и 1200м2 разгъната площ. Ръководството на Каммартон България е убедено, че с изграждането на новия регионален център дейността на фирмата в района ще се разшири, а във връзка с подобряването на условията на работа и увеличаването на складовите площи качеството на обслужването на клиентите ще се повиши.