Нов адрес в Пловдив

Регионалният офис в Пловдив има нов адрес: Пловдив, Община Марица /с.Царацово/, ул. Голямоконарско шосе 27