Паркинг за велосипеди

Подкрепяме желанието на служителите за спорт и всички действия, насочени към опазването на околната среда: В офиса в София вече има паркинг за велосипеди!