Предложения от Каммартон на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА и WATER TECH EXPO

Уважаеми клиенти и партньори,

от 6 до 9 март 2019 година в Интер Експо Център ще се проведат изложенията Архитектурно-строителна седмица и Water Tech. Каммартон България традиционно участва и на двете изложения. Тази година отново ви каним да посетите нашия щанд C2, който ще бъде изграден в зала 3.  Ще ви покажем строителна и почистваща техника, помпено оборудване, инструменти и локатори за тръби, както и пълната гама на електроинструменти Milwaukee.

За да посетите изложението АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА безплатно, ни пишете да ви изпратим покана или се регистрирайте до 23:59 часа на 5.03.2019 г. на: https://registration.iec.bg/expo/42/form/bg

За да посетите изложението WATER TECH безплатно, ни пишете да ви изпратим покана или се регистрирайте до 23:59 часа на 5.03.2019 г. на: https://registration.iec.bg/expo/39/form/bg

 

Очакваме ви на щанд С2 в зала 3!

 

Вижте и специалните ни цени на подбраните продукти:   Промоция ПРОЛЕТНИ ИЗЛОЖЕНИЯ 2019

 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 2019 - изложение за строителна техника, машини, инструменти, изолации, строителни материали, дограми, врати, прозорци, санитарно оборудване, енергийно ефективно, екологично и функционално строителство.

 

WATER TECH EXPO 2019 - 13-о издание на B2B изложение за индустриално и публично управление на водите в България, вододобив, тexнологии за пречистване и дистрибуция на води, строителни дейности, управление на водите за индустриални цели, канализация и пречистване на отпадни води, контролиране замърсяването на повърхностни и подпочвени води, безизкопни технологиии, ИТ услуги, контролни съоръжения за риск и управление на наводнения, съоръжения и технологии за поддържане и почистване на плувни басейни и водоеми, техника за измерване, регулиране и анализи, технологии за добив, бутилиране и дистрибуция на питейна вода.