Професионален одит на компресорни инсталации

Каммартон България предлага и професионален одит на компресорни инсталации. Обследването, което нашите специалисти извършват чрез специализирани устройства за събиране на данни, е ефективен метод за определяне на текущото потребление на електроенергия и конкретната необходимост от сгъстен въздух, за изследване на компресорната инсталация за пропуски на сгъстен въздух. Специален софтуер обработва данните и в резултат се получава подробна картина на текущите профили на потребление на сгъстен въздух и разход на електроенергия. На тази база се правят препоръки и предложения за оптимизация на компресорната инсталация, с намалено въздействие върху околната среда, като има възможност за симулиране и демонстрация на прогнозирания положителен ефект.

Ползата от нашия одит е дълготрайна, с реално постигнати икономии на енергия и пари.

Прочетете повече ...