Работим за вас

Уважаеми клиенти,

въпреки затрудненията във връзка с пандемията и въведеното извънредно положение, ние работим на високи обороти и сме подсигурили условия, за да изпълняваме в срок вашите заявки.

Спазвайки всички условия и изисквания за хигиена, нашият екип не е преставал да поръчва, получава, разпределя и разпраща стока до своите клиенти. Макар и много от нас да са по домовете си, ние продължаваме да изпълняваме ежедневната си работа. Така вашите нужди срещат нашата пълна готовност и подкрепа.

Специалистите в магазините ни във всички градове работят на смени и има кой да ви посрещне през целия ден – от 8:30 до 17:00 часа всеки работен ден.

Заедно ще преминем през трудните дни!