5-7 април 2016, София: Изложения и конференции за Югоизточна Европа

"Каммартон България" ще участва в паралелните изложения за Югоизточна Европа:  Save the Planet, ЕЕ и ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия) и Smart Cities (интелигентни градове), които ще се проведат от 5 до 7 април 2016 в Интер експо център, София.

Стремежът за постигане на по-чиста околна среда чрез екологични решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия e част от ценностите, на които държим в ‘Каммартон България’. Заповядайте при нас – зала 1, представителен щанд: A1