Enerpac EVO-Серия - система за синхронизирано повдигане за ВСУ „Любен Каравелов“, гр. София

“Каммартон България” достави оборудване от Enerpac по спечелен търг от фондовете на Европейския съюз за Висшето Строително Училище „Любен Каравелов“ в град София . Това е едно уникално за страната оборудване, каквото не е внасяно до сега в България и в съседните ни страни.

EVO-Серия - система за синхронизирано повдигане на 4, 6, 8 или 12 точки (хидравлични цилиндъра) е компютърно управлявана помпа с резервоар до 250 литра масло. Когато цилиндрите (двойни или еднодействащи) повдигат товара, неговото ниво винаги остава хоризонтално или най-много с ±1мм денивелация за цялата дължина, без значение колко е тя. Тази точност е много необходима при повдигането на много тежки товари, защото се намаляват стойностите на страничните усилия. Тензометрични датчици за линейно преместване, закачени към основата и буталото на хидравличните цилиндри, подават сигнали към компютъра и той управлява различните хидравлични цилиндри да вдигат или да спускат във всеки един момент.

Например, ако цилиндрите са 8 броя по 500 тона, с помощта на тази компютърно управлявана система може да се повдигне нивелирано и с голяма точност мостова греда до 4 000 тона и дълга 60 м, каквито са гредите по големите виадукти. Може да се определи също теглото на обекта за повдигане, както и центърът на тежестта му.

Приложенията на тази система са много - в строителството, при израждането на пътната инфраструктура, при ремонта и монтажа на големи и тежки съоръжения в промишлеността.