MachTech&InnoTech Expo, ВОДА СОФИЯ, ЕЕ и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet 2016

Днес започват водещите изложения, на които 'Каммартон България' се представя с щандове:

Save the Planet, ЕЕ и ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия) и Smart Cities – зала 1, A1, ПОКАНА ВОДА СОФИЯ 2016 - зала 2, В5, ПОКАНА MACHTECH & INNOTECH 2016 - зала 3, С8-10, ПОКАНА

Акцентирайте върху предпочитанията си като изберете някоя от трите покани, за да послужи за вход, разпечатайте я и заповядайте при нас и на трите изложения!