"Каммартон България" на бизнес форума ВОДА СОФИЯ

"Каммартон България" ще участва с щанд: B7 в зала 4, Интер Експо Център – София на деветия международен бизнес форум ВОДА СОФИЯ, който ще се проведе в периода от 11 до 13 март 2015 година.

Участието ни е инспирирано от възможността да акцентираме върху новостите в продуктите на нашите бизнес партньори - водещи световни фирми и да Ви ги представим.

Очакваме Ви на изложението ВОДА СОФИЯ, което е отворено за посетители:

11/12 март - 10.00 - 18.00 ч.

13 март - 10.00 - 17.00 ч.

Вход свободен при регистрация на място или с попълнена покана, която може да изтеглите.

ВОДА СОФИЯ е единственото бизнес изложение в националния воден сектор и е най-голямото в Югоизточна Европа. През годините се утвърждава като форум за демонстриране на постиженията и за обмен на опит между български и чуждестранни фирми. Основната цел на събитието е да се ускори въвеждането на иновативни и прогресивни решения при управлението на водните ресурси.

На ВОДА СОФИЯ може да се запознаете с:

  • Технологии за вододобив, пречистване и преработване на води,
  • Контролиране замърсяването на течащи и подпочвени води,
  • Съоръжения за превенция от наводнения, речни приливи, подпочвени води,
  • Съоръжения и технологии за поддържане и почистване на плувни басейни, канализация и водоеми,
  • Технология за добив, бутилиране и дистрибуция на питейна вода.