"Bricking Solutions" - разделение на Brokk

2 минутно видео, което накратко показва, че машините на "Bricking Solutions" са се доказали като 30% - 40% по-ефективни от конкурентните продукти и 50% до 75% по-ефективни от остарелите методи.