TAMA Group - нов партньор на “Каммартон България”

“Каммартон България” работи със специално внимание към околната среда и нейното опазване е приоритет. Новият партньор TAMA Group – Air Filtration е експерт в областта на аспираторните и филтриращите системи на въздух. TAMA е съкращение от 'Tecnologie Avanzate Miglioramento Ambientale' (Технологии за подобряване на околната среда).

Система за управление на околната среда UNI EN ISO 14001:2004, система за управление на качеството UNI EN ISO 9001:2008 и сертифициране по ATEX 94/9/CE за продуктите ТАМА са доказателството, че качеството е от първостепенно значение.

В продуктовата гама на TAMA са системи за филтрация при портални машини, маси за плазмено рязане, ръкавен филтър Pulco-Air, патронен филтър Kompac-Air, Nooil FV filter, Wet filter Idromix, абсорбатор от активен въглен, циклон сепаратор, силози и много други. Намират приложение в много сектори като добива на минерали, металообраротката, дървообработката, рециклирането, хранително-вкусовата, химическата, фармацевтичната промишленост.

TAMA Group в действие: