Система за газова защита TAG PIPE DOUBLE SEAL SYSTEM 38-43mm

Система за газова защита TAG DOUBLE SEAL SYSTEM
Общи характеристики
Системата за осигуряване на газова защита TAG Double Seal е най-новата иновация в процесите на осигуряване на газовата защита и е разработена така, че да намали допълнително използването на инертен газ и времето за прочистване.
Газът се разпръсква в камерата през вграден дифузьор в твърдия, гъвкав или пружинен маркуч и излиза през изпускателните отвори на втория двоен дисков модул. Този процес на дифузия на газ осигурява равномерно протичане на газ и предотвратява всякаква турбуленция на газа зад заваръчния шев, като по този начин намалява риска от кислород в заваръчната камера, като в същото време постига изключително кратко време за прочистване.