Горелка за ВИГзаваряване ESAB TXH 251w, 8m

ВИГ горелка ESAB TXH 251w OKC 50 с дължина 8 m с водно охлаждане.
Общи характеристики
Максимален заваръчен ток при 60% ПВ - 250А;
Максимален заваръчен ток при 100% ПВ - 200А;

Диаметър на електрода: 1.0 - 3.2 mm
Технически спецификации
Технически спецификации