Заваръчна маска Speedglas 9100 с каска

Заваръчна маска Speedglas 9100 с каскана бърза релса /QR/ с фотосоларен филтър. Предлагат се 4 типа фотосоларн филтри: 9100V, 9100X, 9100XX и 9100XXi.
Общи характеристики
Заваръчна маска Speedglas 9100 с каска с фотосоларен филтър. Предлага се с 4 типа фотосоларн филтри: 9100V, 9100X, 9100XX и 9100XXi.