Щипка за кабел маса ESAB MP 300

Щипка за кабел маса ESAB MP 300
Общи характеристики
MP 300 са здрави щипки за кабел маса с голяма сила на захвата за постигане на добър контакт. Максималният отвор за MP 300 е 55 мм.
MP 300, 300А (35%);