Щипка за кабел маса ESAB MK 450

Щипка за кабел маса ESAB MK 450
Общи характеристики
MK 450 са здрави щипки за кабел маса с голяма сила на захвата за постигане на добър контакт. Максималният отвор за MK 450 е 60mm.
MK 450, 450А (35%);