Щипка за кабел маса ESAB MP 200

Щипка за кабел маса ESAB MP 200.
Общи характеристики
MP 200 са здрави щипки за кабел маса с голяма сила на захвата за постигане на добър контакт. Максималният отвор за MP 200 е 50mm.
MP200, 200А (35%);