Машина за електросъпротивително заваряване CEA ZP 28

Стационарна машина за електросъпротивително заваряване.
Общи характеристики
Машините за електросъпротивително заваряване на CEA, от серията Z и ZP са гъвкави, здрави и лесни за използван. Осигуряват най-добри резултати при заваряване на всеки заваряем метал и са най-идеалното решение за всички приложения за точково заваряване.
ZP се управляват пневматично, с електрически педал.

Предимства:
• Възможност за заваряване на всички заваропригодни материали
• Електроно регулиране на всички заваръчни параметри
• Синхронизирано управление на отпушването на тиристорите с фазата на захранващият ток – елиминиране на първоначалният преходен процед
• Ниска консумация на електроенергия
• Водоохлаждаеми рамена, електрододържачи и електроди
• Регулируеми електрододържачи
• Режим *Без заваряване*
• Възможност за запаметяване на два заваръчни режима
• Възможност за 2/4 тактен режим на работа
Технически данни
ПараметърСтойност
Захранване 50/60 HZ400  V
Номинална мощност25  kVA
Максимална заваръчна мощност41.6  kVA
Инсталирана мощност14  kVA
Захранващ кабел10  mm2
Предпазител40  A
Напрежение на празен ход3.5  V
Ток на късо съединение13.8  kA
Максимален заваръчен ток11  kA
Вторичен ток 100%13.8  kA
Максимална сила на притискане (6 bar)300  daN
Консумация на вода 300 кPa (3 bar)3.8  l/min
Механична якост760х330х1200  daN
Макс. заваръчен капацитет на ниско въгл.стомана118  mm2
Технически спецификации
Технически спецификации