Вертикалнa, ръчнa задържаща стяга DESTACO 2007-SBR

DE-STA-CO 2007-SBR Вертикалнa, ръчнa задържаща стяга със заключване.
Общи характеристики
DE-STA-CO 2007-SBR Вертикалнa, ръчнa задържаща стяга със заключване.

Превключваща скоба от ново поколение с над 2,5 пъти над капацитета на стари модели.
По-дълга дръжка, с по-голям просвет.
По-дълга стяга.
Шпиндела контактува със заготовката вертикално.
Максимален капацитет на задържане: 4450 N
Дължина на скобата 72.4 mm