Електроди за заваряване на алуминиеви, никелови и медни сплави ESAB

Номенклатура на електроди: OK AlSi5 (OK 96.40), OK AlSi12 (OK 96.50), OK AlMn1 (OK 96.20), OK Ni-1 ( OK 92.05), OK NiCrFe-2, OK NiCrFe-3 (OK 92.26), OK NiCrMo-3 (OK 92.45), OK NiCrMo-5, OK 92.55, OK NiCrMo-13(OK 92.59), OK NiCu-7 (OK 92.86), OK 94.25, OK 94.35
Общи характеристики
Добавъчни материали Търговскo наименование SFA/ AWS Oзначение ЕN
Електроди за алуминиеви сплави OK AlSi5 (OK 96.40) - AlSi5
OK AlSi12 (OK 96.50) - AlSi12
OK AlMn1 (OK 96.20) - AlMn1
Електроди за никелови сплави OK Ni-1 ( OK 92.05) E Ni-11 E Ni 2061
OK NiCrFe-2 E NiCrFe-2 E Ni 6133
OK NiCrFe-3 (OK 92.26) E NiCrFe-3 E Ni 6182
OK NiCrMo-3 (OK 92.45) E NiCrMo-3 E Ni 6625
OK NiCrMo-5 (E NiCrMo-5) E Z Ni 2
OK 92.55 E NiCrMo-6 E Ni 6620
OK NiCrMo-13(OK 92.59) E NiCrMo-13 E Ni 6059
OK NiCu-7 (OK 92.86) E NiCu-7 E Ni 4060
Електроди за медни сплави OK 94.25 - (EL-CuSn7)
OK 94.35 ~ E CuSn-C EL-CuSN 7

Свързани продукти