Електроди за заваряване на нелегирани и дребнозърнести стомани ESAB

Номенклатура на електроди за заваряване на нелегирани и дребнозърнести стомани - рутилови, базични и целулозни електроди.
Общи характеристики

Eлектроди за заваряване на нелегирани и дребнозърнести стомани
(Re
485MPa)

Търговскo наименование

SFA / AWS

Oзначение ЕN

Вежен

E6013

E 38 0 RR 12

Норд

Е7018-1

E 42 4 B 32 H5

OK 43.32

E6013

E 42 0 RR 1 2

OK 46.00

E6013

E 38 0 RC 1 1

OK 46.16

E7014

E 38 0 RC 1 1

OK 48.00

E7018 H4 R

E 42 4 B 4 2 H5

OK 48.05

E7018

E 42 4 B 4 2 H5

OK 48.08

E7018-G

E 46 5 1Ni B 3 2 H5

OK 48.60

E7018

E 42 4 B 4 2 H5

OK 50.40

E6013

E 42 2 RB 12

OK 53.16 SPEZIAL

E7016

E 38 2 B 3 2 H10

OK 53.70

E7016-1

E 42 5 B 1 2 H5

OK 55.00

E7018-1H4 R

E 46 5 B 3 2 H5

Pipeweld 6010 Plus

E6010

E 38 2 C 21

Pipeweld 7010 Plus

E7010-G

E 42 2 Z C 21

 


Свързани продукти