Електроди Норд 4.0х450 mm

Електроди за нелегирани стомани Норд 4.0х450 mm, Опаковка- 6.2 kg
Класификация по EN ISO 2560 - A: E 46 5 B 32 H5
Общи характеристики
Дебелообмазан базичен електрод за заваряване на нелегирани и ниско легирани конструкционни стомани, повдигателни съоръжения, съдове под налягане и съоръжения в преработвателната промишленост и корабостроенето. Норд е нечуствителен към състава на основния метал в доста широки граници. Има добри заваръчно-технологични свойства и лесно отделяне на шлаката. Електродът гарантира много ниско ниво на дифузионен водород в метала на шева и има одобрение за работа в температурен интервал от -50 градуса до 450 градуса.
Класификация по EN ISO 2560 - A: E 46 5 B 32 H5
Технически данни
ПараметърСтойност
Опаковка6.2  kg
Технически спецификации
Технически спецификации