Електроди за заваряване на неръждаеми стомани ESAB

Номенклатура на електроди за заваряване на неръждаеми стомани ESAB
Общи характеристики
Търговскo наименование SFA / AWS Oзначение ЕN

OK 61.30

E308L-17 E 19 9 L R 1 2

OK 61.81

E347-16 E 19 9 Nb R 3 2

OK 61.85

E347-15 E 19 9 Nb B 2 2

OK 63.30

E316L-17 E 19 12 3 L R 1 2

OK 63.35

E316L-15 E 19 12 3 L B 2 2

OK 67.15

E310-15 E 25 20 B 2 2

OK 67.45

~E307-15 E 18 8 Mn B 4 2

OK 67.53

(E2209-16) E 22 9 3 N L R 1 2

OK 67.60

E309L-17 E 23 12 L R 3 2

OK 67.70

E309LMo-17 E 23 12 2 L R 3 2

OK 67.75

E309L-15 E 23 12 L B 4 2

OK 68.15

E410-15 E 13 B 4 2

OK 68.17

E410NiMo-16 E 13 4 R 3 2

OK 68.53

E2594-16 E 25 9 4 N L R 32

OK 68.55

E2594-15 E 25 9 4 N L B 4 2

OK 68.81

E312-17 E 29 9 R 3 2

OK 68.82

~E312-17 E 29 9 R 1 2

OK 69.33

E 385-16 E 20 25 5 Cu N L R 3 2

OK 310Mo-L

(E310Mo-16) E 25 22 2 N L R 1 2

Свързани продукти