Електроди за заваряване на нисколегирани стомани със специални свойства ESAB

Номенклатура на електроди: OK 73.08, OK 74.70, OK 74.78, OK 75.75, E-B 321, OK 74.46, OK 76.18
Общи характеристики
Търговскo наименование SFA/ AWS Oзначение ЕN
OK 73.08 E8018-G E 46 5 Z B 3 2
OK 74.70 E8018-G E 50 4 Z B 42 H5
OK 74.78 E9018-D1 E 55 4 MnMo B 3 2
OK 75.75 E11018-G E 69 4 Mn2NiCrMo B 4 2 H5
E-B 321 - E Z (CrMoV) B 2 2
OK 74.46 E7018-A1 E Mo B 3 2 H5
OK 76.18 E8018-B2 E CrMo1 B 4 2 H5

Свързани продукти