Електроди ESAB OK 74.46 4.0x450mm

Електроди OK 74.46 4.0x450 mm, Опаковка- 2.3 кг
Класификация по ISO 3580-A: E Mo B 3 2 H5
Общи характеристики
OK 74.46 е ниско легиран с 0,5%Mo базичен електрод, предназначен за заваряване на топлоустойчиви стомани като 16Mo3, дребно зърнести стомани и съединения между тях, при съоръжения под налягане в енергетиката и химическата промишленост. Подходящ е за изпълнение на съединения в трудни за заваряване пространствени положения или корени на шевове, преди запълване под слой от флюс.Състава на обмазката позволява работа с нисък ток при заваряване на тръби. Електродът е с повишена устойчивост срещу овлажняване (LMA).
Класификация по ISO 3580-A: E Mo B 3 2 H5
Технически спецификации
Технически спецификации