Електроди ESAB OK 76.18 2.5x300mm

Електроди ESAB OK 76.18 4.0x450mm, Опаковка- 0.6 кг
Класификация по EN ISO 3580-A:E CrMo1 B 4 2 H5
Общи характеристики
Базичен електрод за заваряване с постоянен ток на топлоустойчиви стомани, ниско легирани с 1%Cr и0,5%Mo, като например 13CrMo4-5 / G17CrMo5-5, техни съединения с 16Mo3 или други топлоустойчивистомани. Подходящ е и за заваряване на кореновите слоеве на съединения, при които запълването е от по-високо легиран материал, като 2,25%Cr и 1%Mo. Тестван е за заваряване на детайли с голяма дебелина (до 170 мм).Подгрев (при дебелина над 8-10мм): 150 - 200 °C. Термообработка след заваряване: 680 - 720 °C / 0,5h. Горната граница на температурата не трябва да се надвишава, защото настъпват фазови изменения, които нарушават механичните характеристики.
Класификация по EN ISO 3580-A:E CrMo1 B 4 2 H5
Технически спецификации
Технически спецификации