Телове за заваряване на нисколегирани стомани със специални свойства ESAB

Номенклатура на телове OK AristoRod 13.09, OK AristoRod 13.12, OK AristoRod 13.26, OK AristoRod 69, OK AristoRod 89, OK Tigrod 13.09, OK Tigrod 13.12, OK Tigrod 13.26, OK 14.01 OK 14.03, OK 14.04, OK 14.05, OK 14.10, OK 14.13, OK 15.00, OK 15.09, OK 15.13, PZ 6102, PZ 6111, PZ 6111HS, PZ 6114, Corew eld 46 LS, Corew eld 89, Dual Shield MoL, Dual Shield CrMo1, Dual Shield CrMo2
Общи характеристики
Добавъчни материали Търговскo наименование SFA/ AWS Oзначение ЕN
МИГ/ МАГ телове OK AristoRod 13.09 ER80S-G G MoSi (G2Mo)
OK AristoRod 13.12 ER80S-G G CrMo1Si
OK AristoRod 13.26 ER80S-G G Z 3Ni1Cu
OK AristoRod 69 ER110S-G G Mn3Ni1CrMo
OK AristoRod 89 ER120S-G G Mn4Ni2CrMo
ВИГ телове OK Tigrod 13.09 ER80S-G W MoSi (W2Mo)
OK Tigrod 13.12 ER80S-G W CrMo1Si
OK Tigrod 13.26 ER80S-G (W Z 3Ni1Cu)
Тръбно-флюсови телове OK 14.01 E71T15-M21A0-G T 42 2 Z M M H10
OK 14.03 E111T15-M21A4-G T 69 4 Mn2NiMo M M 2 H5
OK 14.04 E71T15-M21A8-Ni2 T 42 6 2Ni M M 2 H5
OK 14.05 E71T15-M21A4-G T 42 4 M M 2 H5
OK 14.10 E71T15-M21A4-CS1-H4 T 46 4 M M 2 H5
OK 14.13 E71T15-M21A2-CS1 T 42 2 M M 2 H5
OK 15.00 E71T5-M21A2-CS1-H4 T 42 3 B M (C) 2 H5
OK 15.09 E111T1-M21A4-K3-H4 T 69 4 2NiMo P M 2 H5
OK 15.13 E111T1-M21A4-K3-H4 T 46 2 P M 1 H10
PZ 6102 E71T15-M21A4-CS1-H4 T 46 4 M M 2 H5
PZ 6111 - T 46 2 1Ni R M (C) 3 H10
PZ 6111HS E71T15-M21A4-CS1-H4 T 46 2 1Ni R M (C) 3 H10
PZ 6114 E71T1-M21A4-CS2-H4 T 46 4 P M 1 H5
Corew eld 46 LS E71T1-M21P8-Ni1 T 46 4 M M 2 H5
Corew eld 89 E120T15-M20A4-G-H4 T 89 4 Z M M 3 H5
Dual Shield MoL E81T1-M21PY-A1 T MoL P M 2 H5
Dual Shield CrMo1 E81T1-M21PY-B2 T CrMo1 P M 2 H5
Dual Shield CrMo2 E91T1-M21PY-B3 T CrMo2 P M 2 H5

Свързани продукти