Консумативи за заваряване на нелегирани дребнозърнести стомани GeKa

Номенклатура на електроди, МИГ/ МАГ телове, ВИГ телове, тръбно-флюсови телове
Общи характеристики

Общ продуктов каталог

 

Консумативи за заваряване на нелегирани дребнозърнести стомани

Заваръчни консумативи

Търговскo наименование

SFA/ AWS

Oзначение ЕN

Електроди

Elit

E6013

E 42 0 RR 12

Granit

~ E6013

E 38 2 RB 12

Inter

E6013

E 38 0 RC 11

Laser B 47

E7018

E 42 4 B 42 H5

Laser B 50

E7018-1

E 42 5 B 42 H5

МИГ/ МАГ телове

SG2

ER70 S-6

G3Si1

SG3

ER70 S-6

G4Si1

ВИГ телове

Tig SG2

ER70 S-6

W3Si1

Tig SG3

ER70 S-6

W4Si1

Тръбно-флюсови телове

ELCOR R71

E 71T-1C

T 42 2 P C 1