Електроди за ремонт и възстановяване ESAB

Номенклатура на електроди OK Weartrode 30 (ОК 83.28), OK Weartrode 35 (E-B 502), OK Weartrode 40 (E-B 503), OK Weartrode 45 (EN 450B), OK Weartrode 50 (ОК 83.50), OK Weartrode 50 T (E-B 511), OK Weartrode 55 HD (ОК 84.58), OK Weartrode 60 (ОК 83.65), OK Weartrode 62 (ОК 84.84), OK Weartrode 65 T (ОК 84.80), OK Tooltrode 50 (ОК 85.58), OK Tooltrode 60 (ОК 85.65 OK 13Mn (ОК 86.08), OK 14MnNi (ОК 86.28), Stoodite 1, Stoodite 21
Общи характеристики
Търговскo наименование SFA / AWS Oзначение ЕN
OK Weartrode 30 (ОК 83.28) - E Z Fe1
OK Weartrode 35 (E-B 502) - E Fe1
OK Weartrode 40 (E-B 503) - E Z Fe2
OK Weartrode 45 (EN 450B) - E Z Fe3
OK Weartrode 50 (ОК 83.50) - E Z Fe2
OK Weartrode 50 T (E-B 511) - E Z Fe8
OK Weartrode 55 HD (ОК 84.58) - E Z Fe6
OK Weartrode 60 (ОК 83.65) - E Z Fe14
OK Weartrode 62 (ОК 84.84) - (E10-UM-60-GP)
OK Weartrode 65 T (ОК 84.80) - E Fe16
OK Tooltrode 50 (ОК 85.58) - E Z Fe3
OK Tooltrode 60 (ОК 85.65) - E Fe4
OK 13Mn (ОК 86.08) - E Fe9
OK 14MnNi (ОК 86.28) - E Z Fe9
Stoodite 1 ECoCr-C
Stoodite 21 ECoCr-E

Свързани продукти