Телове за ремонт и възстановяване ESAB

Номенклатура на телове: OK Autrodur 38 G M (ОК Autrod 13.89), OK Autrodur 56 G M (ОК Autrod 13.91), OK Autrodur 58 G M (ОК Autrod 13.90), Stoodite 6, Stoodite 21, OK 200 O D (ОК Tubrodur 14.71), OK 30 O M (ОК Tubrodur 15.41), OK 35 O M (ОК Tubrodur 15.43), OK 35 G M (ОК Tubrodur 15.40), OK 40 O M (ОК Tubrodur 15.42), OK 53 G M (ОК Tubrodur 15.84), OK 55 O A (ОК Tubrodur 14.70), OK 58 O/G M (ОК Tubrodur 15.52), OK 60 G M (ОК Tubrodur 15.50), OK 13Mn O/G (ОК Tubrodur 15.60), OK 15 CrMn O/G (ОК Tubrodur 15.65), PZ 6163, PZ 6166, Stoodite 1-M, Stoodite 6-M, Stoodite 12-M, Stoodite 21-M
Общи характеристики
Добавъчни материали Търговскo наименование SFA/ AWS Oзначение ЕN
МИГ / МАГ телове OK Autrodur 38 G M (ОК Autrod 13.89) - Fe2 (MSG-2-GZ-C-350)
OK Autrodur 56 G M (ОК Autrod 13.91) - Fe8 (MSG-6-GZ-C-60G)
OK Autrodur 58 G M (ОК Autrod 13.90) - Z Fe8 (MSG-GZ-C-50G)
ВИГ телове Stoodite 6 ECoCr-A -
Stoodite 21 ECoCr-E -
Тръбно-Флюсови телове OK 200 O D (ОК Tubrodur 14.71) - T Fe10
OK 30 O M (ОК Tubrodur 15.41) - T Z Fe1
OK 35 O M (ОК Tubrodur 15.43) - T Z Fe3
OK 35 G M (ОК Tubrodur 15.40) - T Fe1
OK 40 O M (ОК Tubrodur 15.42) - T Z Fe2
OK 53 G M (ОК Tubrodur 15.84) - T Fe3
OK 55 O A (ОК Tubrodur 14.70) - T Z Fe14
OK 58 O/G M (ОК Tubrodur 15.52) - T Z Fe2
OK 60 G M (ОК Tubrodur 15.50) - T Z Fe2
OK 13Mn O/G (ОК Tubrodur 15.60) - T Fe9
OK 15 CrMn O/G (ОК Tubrodur 15.65) - T Fe9
PZ 6163 - T Fe7
PZ 6166 - T Fe7 (T 13 4 M M 2)
Stoodite 1-M ERCoCr-C -
Stoodite 6-M ERCoCr-A -
Stoodite 12-M ERCoCr-B -
Stoodite 21-M ERCoCr-E -

Свързани продукти